Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Dr Katalin Gaal

Translation, Tutoring & Academic Proofreading Service

NAATI Certified Translator Hungarian-English - NAATI Number CPN1CJ12K

ABN number 32276620795

Member of the Australian Institute of Interpreters and Translators

TPT Certified Linguist  

Specialising in Medicine, Humanities (Education, Literature, Arts), all certificates and legal documents.

I was interviewed by radio station 4EB http://www.4eb.org.au/ about my Hungarian and English language skills. The interview (in Hungarian) can be downloaded here: 

4EB interview

http://www.4eb.org.au/

You need Flash Player in order to view this.

Here you will find a range of my translations from Hungarian to English in a variety of subject areas:

In Hungarian

Élet - Idézetek Charles Chaplin- től

Megbocsátottam a megbocsáthatatlant,

Megpróbaltam pótolni nélkülözhetetlen embereket és Elfeledni az elfeledhetetleneket.

Sokszor cselekedtem indulatból

Okoztam csalódást és csalódtam olyanokban

Akiktöl sosem vártam volna.

Öleltem hogy védelmet nyujtsak.

És nevettem amikor már nem birtam tovább.

Örök barátokat szereztem.

Szerettem és szerettek,

De sokszor elutasitottak.

Elöfurdult olyan is hogy szerettek, de

Én nem tudtam viszontszeretni.

Ujjongtam a boldogságtól,

Habzsoltam a szeremlet

És örök hüséget esküdtem,

De volt ugy, hogy teljes

Erövel fejjel mentem a falnak!

Sirtam zenehallgatás

Vagy fényképalbum lapozgatása közben ...

És felhivtam valakit csak azért, hogy

Halljam a hangját

Néha elég volt egy mosoly, hogy szerelmes legyek.

Sokszor éreztem, hogy meghalok a vagytól és ...

Féltem hogy elveszitek valakit, aki nagyon fontos Számomra. A végén

mégis elveszitettem DE TULÉLTEM!

És még most is ÉLEK!

Az életet nemcsak tulélem ...

És Neked is ajánlom, hogy ezt tedd ...ÉLJ!!!

A harcba elszántan kell menni,

Az életet szenvedélyesen átölelni,

Emelt fövel vesziteni és merészen gyözni, Mert a világ a bátraké És AZ ÉLET TUL SOKAT ÉR Ahhoz, hogy jelentéktelenné váljon.

English translation 

Life - Quotations/Thoughts from Charles Chaplin

I forgave the unforgivable,

I tried to replace irreplaceable people and

Forget those who can't be forgotten.

Many times I acted out of passion

I disappointed others and I was disappointed in those

From whom I least expected.

I provided protection through an embrace ...

And laughed when I couldn't stand things any longer.

I made friends for life.

I loved and was loved,

But many times I was rejected.

Sometimes I was loved, but

I couldn't return the love.

I was elated from happiness

and was madly in love

Promising eternal faithfulness,

But there were times when

I hit my head on the wall with complete force!

I cried while listening to music or turning the pages

Of a photo album ...

And rang someone just to hear their voice.

Sometimes a smile was enough to make me fall in love.

Many times I felt that I would die from yearning ...

I was afraid to lose someone who was important to me.

In the end I lost this person anyway

BUT I SURVIVED!

And I'm still ALIVE!

I'm not just surviving ...

And I recommend the same thing to you ... LIVE!!!

One must enter a battle with resolve,

Embrace life with passion,

Lose with dignity and win with pride.

As the world belongs to the brave and

LIFE IS WORTH TOO MUCH

For it to become meaningless.

In Hungarian:

Értelem és érzelem (Konyv ismerteto)

Jane Austen még húszéves sem volt, amikor első formájában papírra vetette máig legsikeresebb művét, mely az idők során az egyik legjelentősebb angol klasszikus regénynek ítéltetett. Írásának főhőse a két Dashwood nővér - a józan gondolkodású, higgadt Elinor és szenvedélyesen romantikus, impulzív húga, Marianne. A két lány legfőbb foglalatossága a társasági életnek álcázott férjszerzés. Udvarlóban nincs is hiány: Elinorban a szerény és kedves Edward Ferrars iránt bontakozik ki vonzalom, míg húgának az elragadóan életteli Willoughby csapja a szelet. Az események szövetét öröm és bánat, remény és csalódás, félreértés és meglepetés színezi. Az egyik lovag csélcsap hazugnak, a másik hűséges szívűnek bizonyul, de a végkifejletig még számos váratlan epizód - költözés, vagyonvesztés, kis híján végzetes betegség - csigázza az olvasó izgalmát. Végül persze mindkét lány boldog révbe ér, ám hogy miként és kivel, az csupán az utolsó fordulatok során derül ki. Austen a rá jellemző rendkívül finom iróniával tárja az olvasó elé a látszólag jelentéktelen, ám a szereplők számára mégis monumentális jelentőségű események sorát. A regény egyszerre hű tükre és kaján paródiája a kornak és a megjelenített társadalmi osztálynak. 

English translation

Sense and emotion (sensibility) (Book review)

Jane Austen wasn’t even 20 years old when her most successful work appeared in its first form, which throughout the ages has been judged as one of the most important English classic novels. Its main protagonists are the Dashwood sisters – the sensible and calm Elinor and her passionate, romantic and impulsive sister Marianne. The most important preoccupation of the two girls is the search for husbands in the guise of socialising. There are no shortage of suitors: Elionor develops feelings towards the modest and friendly Edward Ferrars, while the irresistibly lively Willoughby pursues her sister. The narrative’s texture is coloured by happiness and sadness, hope and disappointment, misunderstanding and surprise. One suitor turns out to be a flirtatious liar, while the other has a loyal heart but the conclusion is only reached through a series of unexpected episodes – moving, the loss of a fortune, a near terminal illness. In the end of course both girls find happiness, however how and with whom is only discovered in the last turn. Austen uses her characteristically refined irony to show the reader seemingly unimportant but for the characters monumentally important events. The novel is simultaneously a faithful mirror and a sardonic parody of the age and the portrayed social class.

In Hungarian:

A művészet a természet megszentelése, a természeté, mely mindazoké, akik örülnek az életnek. A hinduk, asszírok, egyiptomiak, görögök - ékesen szólva - nagy művészete, a középkor és a reneszánsz művei, valamint a modernitás művészetének jelentős alkotásai... nos mik ezek, ha nem a természetes tárgyakról alkotott közönséges benyomások szent, zárt és impozáns ikonokba öltöztetve. Maurice Denis (festő, 1870-1943) 

English translation:

Art is the sanctification of nature, nature that belongs to those who love life. The great art of Hindus, Assyrians and Greeks, the artworks of the Middle Ages and Renaissance and the important creations of modernity … what are these if not common impressions of natural objects, clothed in saintly, enclosed and compelling icons. Maurice Denis (painter, 1870-1943)

In Hungarian:

Magyarország az EU-ban

Magyarország és az Európai Unió kapcsolata 1988-ban kezdődött, amikor hazánk a közép-kelet-európai országok közül elsőként létesített diplomáciai viszonyt az Európai Közösséggel. Az Európai Bizottságot képviselő delegáció 1990-ben nyílt meg Budapest, és aktív szerepet játszott a csatlakozásra való felkészülésben. A csatlakozási szerződést 2003 áprilisában írták alá Athénban, s Magyarország 2004. május 1-jén lett az Európai Unió teljes jogú tagja. 

English translation:

Hungary in the EU

The relationship between Hungary and the European Union began in 1988 when our nation became the first amongst Eastern European nations to establish diplomatic relations with the European Community. The delegation representing the European Committee opened in Budapest in 1990, and played an active role in its preparation to join. The union was signed in April 2003 in Athens and Hungary became a fully participating member of the European Union on the 1st of May 2004.

In Hungarian:

Newspaper article Extract from Hungarian Nation 2010. June 9

Orbán programja új pályára állítja MagyarországotEurópa számára is példaértékű lehet az az új pálya, amelyre az Orbán Viktor által bejelentett intézkedéssorozat állíthatja Magyarországot. Ismert: a kormányfő kedden jelentette be 29 pontos akciótervét. Politológusok a változtatás valódi szándékát, illetve a társadalmi igazságosság felé mozdulást emelték ki. Történelmi lehetőség előtt áll Magyarország – így értékelte Simon János a keddi parlamenti eseményeket. Mint ismert, Orbán Viktor a T. Házban ismertette a kormány akciótervét. A politológus szerint a most bejelentett intézkedésekről szólva nem túlzás egy „New Dealt” emlegetni, egy olyan intézkedéssorozatot, amely amellett, hogy „új pályára állítja Magyarországot, Európának is példaértékű lehet”. Simon szerint most kezdődik valójában az új Magyarország felépítése.Orbán szavai szerint új fejlődési pályát jelölt meg, strukturális átalakulásokkal. A piacok kezdenek megnyugodni, érdeklődve figyelik a fejleményeket – tette hozzá Simon. Emlékezetes, hogy Orbán szavaira erősödésnek indult a forint, később a Financial Times idézett elemzőket, akik szerint Orbán Viktor gazdasági akcióterve „minden bizonnyal eloszlatja majd a befektetők kétségeit”. A politológus szerint az elmúlt hetekben annyi érdemi munkát végzett el a parlament, mint amire előtte hosszú évekig nem volt példa, most látni valójában, mire jó a kétharmados többség. Simon János megjegyezte: megvolt a lehetőség, és ami még fontosabb, a szándék a változtatásra.  

English translation:

Orban's program leads Hungary along a new pathEurope can learn from the way in which Orban Viktor has guided Hungary along a new path. On Tuesday he announced his action plan which consists of 29 points. Political experts highlighted the move towards desire for change or economic equality. Hungary faces a historic choice – that’s how Janos Simon interpreted Tuesday’s parliamentary events. As known, Viktor Orban introduced the government’s action plan in Parliament. The political expert believes that it’s not an exaggeration to call the plan a “New Deal” as it will lead to the kind of change whole of Europe can learn from. According to Simon this marks the start of the establishment of the new Hungary.Based on Orban’s words, the plan includes structural redevelopment. The market is starting to settle, and watches developments with great interest – Simon mentions. It’s noteworthy that following Orban’s announcement the forint became stronger, while the “Financial Times” mentioned analysts referring to the plan as “surely capable of dispelling investors' doubts”. According to the political commentator the parliament achieved more in the last few weeks than for many years showing the benefit of a two third majority. Janos Simon commented: it provided the opportunity but more importantly the will for change.

In Hungarian:

A fajok eredete természetes kiválasztás útján Charles Darwin (Konyv ismerteto)

Darwin monumentális műve, A fajok eredete másfél évszázad alatt semmit sem veszített az időszerűségéből. Ma éppúgy lelkes ünneplés és heves ellenzés veszi körül, mint megjelenése idején, 1859-ben. A művelt ember könyvespolcának szinte kötelező darabjaként még mindig az élő természettudományos műveltség fontos része, de a tudományt és az evolúciót elutasítók figyelmét is joggal vonja magára. Mi e tartós siker titka? Egyrészt az, hogy A fajok eredete világos logikájú, a mai biológia és geológia fényében is helytálló szemléletű, átfogó munka. Hatalmas ívű érveléssel mutatja meg az okokat, amelyek alapján a tudomány a fajok leszármazással való keletkezésére következtetett. Másrészt, mint Darwin maga mondja, a könyv ,....egyetlen hosszú gondolatmenet", olyan egymást támogató elemek láncolata, melyek földrajzi, geológiai, ásványtani, őslénytani, rendszertani, örökléstani, embriológiai és más részletekből állnak össze. Az evolúcióelmélet részproblémái iránt érdeklődők vagy az elméletet egészében elutasítók pedig ma egyaránt e Darwin által felállított lánc elemeit vizsgálgatják. Más szóval, A fajok eredete kétféle értelemben is modern mű: mind ismeretközlő funkcióját tekintve, mind pedig abban, hogy felmutatja, vagy számos esetben előre megsejti azokat a gondolati fordulópontokat, amelyek az evolúció kérdését a mai napig olyan izgalmassá és továbbgondolásra is érdemessé teszik. A pszichológia, a filozófia, az ismeretelmélet, a szociológia, a nyelvészet és még számos más tudományterület frontvonalában ma sikerrel hasznosítják Darwin örökségét. 

English translation:

The origin of species through natural selection Charles Darwin (Book review)

Darwin’s monumental work, The origin of species hasn’t lost any of its currency through a century and a half. It still evokes both enthusiastic celebration and passionate opposition, as much as it did when it was first published in 1859. It is almost a compulsory item on the bookshelf of the educated person, still an important part of biological studies, but it also rightly draws the attention of those who reject the theory of evolution. What is the secret of its enduring success? Firstly, it’s that the clear logic of the origin of species endures even in light of today’s understanding of biology and geology. It establishes with great force the ways in which the theory was deducted and inferred. At the same time, as Darwin himself says, the book’s ‘only train of thought’, links with the supporting chains of knowledge in the fields of geography, geology, mineralogy, paleontology taxonomy, genealogy and embryology. Those who are interested in the detailed study of Darwin’s theory or those who reject it altogether can re-examine it. In other words, The Origin of Species is a modern work in two ways: with regards to its informative function, and also, in the way it shows or suggests those important turning points which make the question of evolution such an exciting theory to this day. The fields of psychology, philosophy, cognition, sociology, linguistics and countless other areas are successfully benefiting from Darwin’s heritage.

In Hungarian

Meghalt Einstein (1955) - Gyaszjelentes

A 20. század egyik legnagyobb koponyája, a modern fizika atyja 76 éves korában hunyt el. Albert Einstein német fizikus relativitáselmélete a térről és időről alkotott felfogást gyökeresen megváltoztatta, ugyanis összefüggésbe hozta a gravitációval, és kimondta, hogy az idő különböző inerciarendszerekben nem állandó érték. 1905-ben publikált négy tanulmányt, melyek közül három a fizikusok szerint egyenként is megérdemelte volna a Nobel-díjat. 1921-ben végül a kvantumelmélethez való hozzájárulásáért kapta meg az elismerést. Einstein 1932-ben Amerikába menekült Hitler uralma elől, és ott élt élete végéig. A politikai kérdésekben egyre inkább a pacifista tudós a második világháború után figyelmeztetett a nukleáris fegyvereknek egész emberiséget fenyegető megsemmisítő erejére.1955-ben álmában halt meg. “Ha a tények nem igazolják az elméletet, változtasd meg – a tényeket.” 

English translation

Einstein has died (1955) - Obituary

The 20th Century’s greatest mind, the father of modern physics has died at the age of 76. The German physicist Albert Einstein has radically changed our conception of space and time, as he connected it with gravitation and expressed that time is not a constant value in different systems of inertia. He published 4 publications in 1905, 3 of which according to physicists could have earned him the Noble Prize. He finally received this acknowledgement due to his contribution to quantum theory. Einstein escaped to America in 1932 from Hitler’s rule and lived there for the rest of his life. He became increasingly pacifist in orientation and following World War 2 he warned of the destructive power of nuclear weapons for the future of humanity.He died in his sleep in 1955. “If the facts don’t prove the theory, change the facts.”

In Hungarian:

Cukorbeteg a gyerek! Mire kell figyelni otthon iskolában?

Szomorú, amikor egy felnőtt bármilyen betegségben szenved, de sokkal rosszabbul viseljük, igazságtalannak érezzük, amikor egy gyerekről derül ki, hogy nem egészséges. Annyiféle kór létezik. Ágynak döntő, lázzal, fájdalommal járó, pillanatok alatt legyengítő. Szervezetünk aktuális állapotától függ, hogy mennyi idő alatt sikerül a betegségből felépülni és meggyógyulni.Ha egy családban kiderül a gyerekről, hogy cukorbeteg, a legnagyobb problémát, megrázkódtatást pont az jelenti, hogy nem lehet belőle meggyógyulni. A szülőknek szembe kell nézniük azzal a szomorú ténnyel, hogy ez egy életen át tartó, állandó odafigyelést, diétát igénylő betegség, amelyet sosem szabad félvállról venni. A szülőket gyakran önvád gyötri. Felelősnek érzik magukat a betegség miatt, szoronganak a várható megpróbáltatásoktól, az életmódbeli változásoktól, amelyet ráadásul még gyermekükkel is el kell fogadtatniuk. 

English translation:

The child has diabetes! What should you keep an eye on at home and in the school?

It’s a sad fact whenever an adult gets sick but we find it much harder to adjust and accept when it involves a child. There are so many illnesses. Ones where you have to go to bed, with a fever, in pain, and rapidly deteriorate. Our capacity to heal and recover depends on the actual state of our (immune) system. When a child is discovered to have diabetes, the most shocking realisation is that the disease is incurable. Parents must face the sad fact that it will last a lifetime, requiring constant care and diet which must never be taken lightly. Parents are often riddled with guilt. They feel responsible for the illness and agitated at the prospect of the struggles ahead and the change in lifestyle which their children also must adjust to.

In Hungarian:

Shakespeare drámák elemzése

Macbeth 1605 táján írta Shakespeare a Macbeth-et. Ez a dráma élete egyik legkerekebb, legimpozánsabb tragédiája. A darab csak 1623-ban, az első fóliókiadásban jelent meg először kinyomtatva. S ez minden kétséget kizáróan rövidített példány alapján készült. A történelmi Macbeth erőskezű, igazságos, nagy királya volt Skóciának 1040-1057 között. Nyílt harcban győzte le a trónbitorló I. Duncant, szó sem volt orgyilkosságról. Ám Shakespeare-nek nem a hiteles skót történelem volt a forrása, hanem Raphael Holinshed krónikájának második kiadása. A Holinshed - krónikát megelőzte jó négy - öt korábbi krónika, melyek Macbethet teljesen úgy tüntetik fel, ahogy a drámában is szerepel, s az eseményeket jócskán kiszínezték természetfeletti közrejátszásokkal. Ennek a ferdítésnek köszönhető, hogy alapul szolgálhatott ez a történet Shakespeare új királygyilkos drámájához.A mű helyszíne Skócia, kivéve a negyedik felvonás végét, akkor Angliába helyeződik át, ideje a 11. század.Belső csatározások, ellentétek kora ez, mikor a svédek is betöréssel fenyegették az országot. Eme zavaros helyzetek kulcsfigurája a lojális, jó Macbeth, ki győzelemre vezeti Duncan király hadait, s dicső sikereiért jutalmat kap. A Macbeth-et a nagyratörés tragédiájaként szokták jellemezni, de ha figyelembe vesszük, hogy Macbeth eléri a célját már a második felvonásban, és onnantól kezdve már csak mélyrepülésben zuhan végzete felé, nem korrekt a megfogalmazás. Ez a mű, ez a szomorújáték, kétségtelenül Shakespeare nagy művei közé tartozik. Egy hiszékeny ember tragédiája, aki egy kétséges jóslat szavait igazolja szörnyű tetteivel, s jelleméből fakadóan válik vétkessé. 

English translation:

The analysis of Shakespeare's dramas Macbeth

Shakespeare wrote Macbeth in approximately 1605. This drama is one of the most complex and imposing of tragedies. The piece only appeared in 1623, in the first folio’s print. It was undoubtedly printed in limited copies. The historic Macbeth was a strong, just and great king of Scotland between 1040 and 1057. He conquered Duncan the throne usurper in an open battle. However Shakespeare wasn’t inspired by genuine Scottish history but rather the second edition of Raphael Holinshed’s chronicle. The 5 earlier chronicles - 4 preceded this chronicle – depicted Macbeth as he appears in the drama, and the force of the supernatural colours the text. It is thanks to this twist that Shakespeare’s new drama about the murder of a king was enriched. The drama’s setting is Scotland, except in the fourth act, when it moves to 11th Century England.This was a time of internal conflict and opposition, when the Swedes were also threatening the country. The key figure in these chaotic circumstances is the loyal good Macbeth, who leads Duncan’s army to victory, and is richly rewarded for his successes. Macbeth is often considered to be a tragedy of ambition, but if we take into account that Macbeth achieves his goals by the second Act, and from then rapidly moves towards his downfall then this conceptualisation is incorrect. This work is undoubtedly one of Shakespeare’s great creations. It is the tragedy of a gullible man, who confirms a doubtful prophecy through his horrible acts, and becomes guilty through his own character.

In Hungarian:

Vers Rólad!

Egyszer, nagyon-nagyon régen,

amikor az Isten egy pillantásra

megálmodta a világot,

igen, pont abban a pillanatban Rád

is gondolt.

És elmosolyodott.

Örült neked..

Az Isten, már akkor hallotta

az összes gyermekkori

gügyögésedet;

látta az első bizonytalan lépéseidet

a fűben,

és az első "a" betűt amit

belerajzoltál az elemista füzet

csíkjaiba.Isten tovább mosolygott,

és szívesen nézett téged.

Ő már akkor előre látta

a durcás sértődéseidet,

a toporzékolós kiabálásodat,

a barátaid melletti kiállásodat,

az első szerelmes pillantásodat...Minden percedet előre látta,

hallotta, érezte és értette.

És minden perced szépségéért előre

lelkesedett.Az Isten jól megfigyelt téged.

Megnézte a kezed, a vállad és a

lábaidat.

Megnézte hátad ívét, gerinced

vonalát, csigolyáid alakját és

erejét.Ebben az ősrégi teremtő pillanatban,

őszinte szeretetből teremtett

neked egy pont a hátadhoz illő,

keresztet.

Amilyet senki másnak nem

adott.

Rád nézett az

Isten, és tetszettél neki a

kereszteddel.

Örömmel látta,

hogy mindaz amit alkotott jó.Búcsúzóul, amikor még egy röpke mosoly erejéig

visszapillantott rád,

megerősítette a lábadat, hogy

könnyebben vidd a

kereszted.

Arra gondolt, hogy ha majd eljön az

idő és világra jössz,

akkor szívesen segít majd Neked,

ha kéred.

Mert ezalatt a teremtő pillanat alatt még jobban

megszeretett a kereszteddel együtt.

English translation:

A poem about you!

Once, a long long time ago,

When in the blink of an eye God

dreamt of creating the World,

Yes, in that same moment God thought of you.

And He smiled.

God was happy because of you.

Even at that time God already heard all your childhood babbles,

your first uncertain steps in the grass,

and the first time you wrote the letter "a" in the lines of your school book.God continued to smile and watch you with gladness

and already saw your sulking vexations,

your stamping and shouting,

your loyalty to friends,

your first loving glances ...God saw every minute of your life in advance,

heard, felt and understood it.

God rejoiced in the beauty of each moment.

God watched you closely,

observing your hand, shoulders and legs.

He looked at the shape of your back

and the strength and form of your spine.In this primeval moment of Creation,

God created a Cross for you out of genuine love,

one that fits you perfectly.

One that was not given to anyone else.

God looked at you and rejoiced in you with your Cross

And saw with gladness that all He created was good.In saying goodbye when God turned around for a fleeting moment and smiled,

He strengthened your legs so that you can carry your Cross with more ease.He thought that when the time comes for you to be born,He will gladly help, if you ask. As during this moment of Creation, God loved you even more with your Cross.

0